Học nối mi

I. KHOÁ HỌC NỐI MI CƠ BẢN

NỘI DUNG KHÓA HỌC NỐI MI CƠ BẢN

Khái niệm về nghề nối mi. An toàn và sức khỏe. Cấu tạo lông mi

Hướng dẫn kỹ thuật nối mi classic. Dụng cụ nối mi và quy cách sử dụng

Cấu tạo lông mi. Thực hành nối mi classic trên mi giả trong học nối mi

Cấu trúc và sự tăng trưởng của lông mi. Thực hành nối mi Classic trên người mẫu

Các kiểu mi. Ôn tập thực hành nối mi classic trên người mẫu.

Quy cách nối mi. Kiểm tra giữa khóa nối mi classic

Hướng dẫn kỹ thuật nối mi volume trong học nối mi chuyên nghiệp

Kỹ thuật nối mi 2D

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nắm được lý thuyết học nối mi chuyên nghiệp. Khái niệm chi tiết về nghề nối mi và cơ hội phát triển của nghề

Nắm được cấu tạo lông mi và những vấn đề cần lưu ý khi nối mi

Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi classic

Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi volume

Học nối mi
Học nối mi

II. KHOÁ HỌC NỐI MI NÂNG CAO

NỘI DUNG KHÓA HỌC NỐI MI NÂNG CAO

Giới thiệu về mi volume. Sự khác biệt với mi classic

Hướng dẫn tạo fan mi volume 4D

Thực hành mi volume 4D trên mi giả

Thực hành mi volume 4D mẫu thật

Hướng dẫn tạo fan mi 5D

Thực hành mi volume 5D trên mi giả

Thực hành mi volume trên mẫu thật

Hướng dẫn tạo fan mi 6D,7D,8D,9D

Thực hành nối mi 6D,7D,8D,9D trên mẫu thật

10 Hướng dẫn nối mi, mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cute.

 

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHÓA HỌC

Nhận biết sự khác biệt về mi volume và mi classic

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi volume 4D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 5D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 6D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 7D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 8D

Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi 9D

Hiểu và thành thạo cách nối mi hot nhất: mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cute

III. KHOÁ HỌC NỐI MI TOÀN PHẦN TỪ CƠ BẢN ĐỂN NÂNG CAO

NỘI DUNG KHOÁ HỌC

 • Tìm hiểu khái niệm và vai trò của lông mi mắt
 • Dụng cụ cần trong môn học nối mi
 • Cách vệ sinh và chăm sóc mi thật khi khách sử dụng mi nối
 • Cách tháo bỏ mi giả và vệ sinh trước khi thực hiện dịch vụ nối mi
 • Cách dán mi dưới
 • Cách cầm và sử dụng nhíp đúng, Chuyên nghiệp
 • Cách đặt mi và chấm lấy keo chuẩn
 • Các bước nối mi cơ bản
 • Cách phân biệt và sư dụng các loại keo, Mi, Nguyên liệu
 • Chia sẻ bí quyết keo, Mi của cơ sở gần 20 năm qua
 • Cách nối mi mắt phượng
 • Cách nối mi mắt mèo
 • Cách nối mi mắt bồ câu
 • Cách nối mi búp bê
 • Cách nối mi one by one
 • Cách nối mi katul
 • Cách nối mi volume
 • Các loại nối

KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC SAU KHOÁ HỌC

 • Nắm được lý thuyết học nối mi chuyên nghiệp. Khái niệm chi tiết về nghề nối mi và cơ hội phát triển của nghề
 • Nắm được cấu tạo lông mi và những vấn đề cần lưu ý khi nối mi
 • Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi classic
 • Hiểu và vận dụng thành thạo kỹ thuật nối mi volume
 • Hiểu và thành thạo tạo fan mi và cách nối mi volume 4D, 5D, 6D, 7D, 8D, 9D
 • Hiểu và thành thạo cách nối mi hot nhất: mi natural, mi cat eye (mắt mèo), mi doll eyes (Katun), mi cut

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Index