Mi nhung 0.20 – HM-1N0.20

Các cỡ: 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
Độ dày: Sợi dầy 0.20
Độ cong: Cong vừa
Màu: Nhung
Đặc tính: Nguyên liệu mi nhung sợi dầy
Xuất xứ: Hàn Quốc
Phân phối: Chính thức

All in one