Mi nhung 0.20

MI NHUNG 0.20.
Cỡ. Các cỡ 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 mm.
Độ dày. Sợi dầy 0.20.
Độ cong. Cong vừa.
Màu. Nhung
Đặc tính Nguyên liệu mi nhung sợi dầy
Xuất xứ Hàn Quốc