Nhíp nối mi

Nhíp nối mi không giống với nhíp tỉa lông mày hay nhíp nhổ tóc bạc, nhổ lông vùng cánh… Nhíp nối mi được thiết kế độc đáo và chuyên dùng trong việc nối mi.

All in one