Mi mầu cong 0.10

Các cỡ: 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
Độ dày: 0.15mm
Độ cong: Cong đều
Màu: Đen
Đặc tính: Nguyên liệu mi dầy loại đặc biệt
Xuất xứ: Hàn Quốc
Phân phối: Chính thức

All in one